Sonia Fabian, B.Tech, MBA

Market Manager, Otto Bock Slovakia s.r.o.Chcela by som sa poďakovať ESBM za profesionálny prístup a nadobudnuté vedomosti, ktoré som získala štúdiom MBA. Voľbu školy som dlhšie zvažovala a som veľmi rada, že som si dobre vybrala. Hoci som vo svojom pracovnom živote viedla firmu a zamestnancov, nemala som dostatok znalostí o marketingu a to bolo to, čo ma lákalo. Štúdium marketingu na ESBM mi dalo dobrý základ na štart do tejto zaujímavej oblasti, v ktorej by som chcela ďalej rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti. V prípade, že sa škola rozhodne zaviesť marketing aj do štúdia DBA, budem určite medzi prvými, ktorí sa na štúdium prihlásia. Veľmi si vážim profesionálne znalosti a ľudský prístup PhDr. Františka Grunta, ktorý bol vedúcim mojej záverečnej práce, Mgr. Jiřího Kocicha, MBA, ktorý prednášal tri predmety z mojej špecializácie a vďaka ktorému som sa do marketingu zamilovala a v neposlednej rade pracovníčky študijného oddelenia, ktoré okamžite reagovali na moje prosby a žiadosti a to aj cez víkend. Všetkým im vyjadrujem moju hlbokú vďaku. Nakoniec by som sa veľmi chcela poďakovať vedeniu školy, ktoré mi umožnilo obhajovať moju diplomovú prácu cez Skype, lebo z dôvodu pandémie sa hranice štátov úplne uzavreli. Veľmi si to vážim.