RNDr. PaedDr. Róbert Szabó, PhD., PhD., MBA

Virolog, pedagog, biolog v oblasti molekulární a translační medicíny a manager pro inovace a výrobu vakcínStudium MBA není pouze o tom získat titul za jménem, který vypadá “cool” nebo nějak reprezentuje. Je to hlavně o tom rozšířit své obzory a naučit se přemýšlet i trochu jinak, než jak to nabízí “konvenční” akademická výuka. Spousta lidí má přirozené schopnosti vést ostatní k vyšším cílům, umí dobře organizovat práci svou nebo i ostatních lidí, ale nedokážou jednotlivé situace pojmenovat nebo je analyzovat. Studium MBA na ESBM je především o praktickém poznání samého sebe, o kritickém a kreativním myšlení a uvažování a o tom naučit se reagovat pohotově, adekvátně a s klidnou hlavou, a to i v těch nejnáročnějších situacích v pracovním prostředí. I když ESBM disponuje různými uznávanými akreditacemi a certifikacemi, kterým běžný člověk málo rozumí, skutečná kvalita studia je hlavně o zkušených lektorech, kteří jsou skutečnými profesionály ne pouze svým dosaženým vzděláním, ale i letitými zkušenostmi z praxe, za co jsem velmi vděčný. Díky tomu jsem měl možnost poznat mnoho různých situací z mnoha různých prostředí.