Michal Němec, MBAProtože jsem původně ze sociální a terapeutické oblasti a zároveň řídím organizaci s 75 zaměstnanci, chtěl jsem získat manažerský background. Proto jsem se přihlásil na studium ESBM. Vědomosti získané studiem jsem začal rovnou uplatňovat v praxi. Mojí strategií totiž bylo studovat ta zaměření, která se týkají přímo oblastí, s kterými pracuji. Proto jsem na ně zpracovával seminární práce, které mi zároveň sloužily jako plán změn, které jsem v organizaci paralelně realizoval. Když jsme například měnili organizační strukturu, zpracovával jsem seminární práci na změny v organizační struktuře. Poté, co jsem získal zpětné vazby lektorů, jsem mohl dané změny realizovat v naší organizaci.