Lenka Svítková, MBA

Creative director v LEOPARD PRODUCTION, s.r.o.MBA pre mňa neznamenal len “potrebný” titul, ale aj kariérny posun a získanie rozhľadu. Rozhodovala som sa medzi Slovenskom a Čechami. Pri samotnom výbere konkrétnej inštitúcie som trvala na tom, aby ma učili odborníci nielen v teoretickej rovine, ale najmä profesionáli, ktorí majú za sebou úspechy v konkrétnych oblastiach – zo svojej praxe. Prednášky s nimi totiž nadobúdajú úplne iný rozmer, ak od nich študent môže nasávať ich know-how a transformovať ho do svojej profesijnej praxe. A práve toto som na ESBM našla. Inšpiratívni prednášajúci, podnecujúce prednášky a najmä priama komunikácia a konzultácie niekedy až 24/7. Práve toto poväzujem za know-how ESBM a to, čim vyniká ponad ostatne inštitúcie.