Mgr. Nela Laciaková, MBAPre štúdium MBA som sa rozhodla z dôvodu aktívneho dlhodobejšieho pôsobenia v oblasti manažmentu a cítila som, že sa potrebujem posunúť niekam ďalej. Hnala ma najmä motivácia zlepšiť sa v procese vedenia, komunikovania a motivovania ľudí.

Študovala som program Leadership a soft skills. Tento program som si vybrala hlavne z dôvodu, nakoľko si myslím, že práve tieto soft skills, teda mäkké komunikačné zručnosti zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v akomkoľvek pracovnom prostredí v dosiahnutí úspechu. Za najväčší prínos štúdia považujem to, že som sa naučila zjednodušovať si veci, nekomplikovať ich, a tým ušetriť veľké množstvo času. Tieto získané poznatky sa snažím uplatňovať konkrétne v pracovnom prostredí tým, že som sa naučila efektívnejšie plánovať a byť rozvážnejšia v záťažových situáciách.

V priebehu štúdia som nadviazala nové kontakty, predovšetkým s lektormi a s ostatnými študentmi, kde sme mali možnosť vypočuť si aj názory ľudí z rôznych pracovných odvetví a podeliť sa s nimi o ich skúsenosti.

Kvalitu štúdia a lektorského tímu hodnotím na veľmi vysokej úrovni. Boli veľmi nápomocní ich študentom. Čo sa týka spätnej väzby, bola rýchla, nečakali sme dlho na odpovede. Čo najviac oceňujem v rámci lektorského tímu je to, že nás naviedli, keď sa vyskytol nejaký problém, aby sme na riešenie problému prišli sami, čím vlastne sme mohli lepšie uplatniť tieto vedomosti v našej praxi. Získané vedomosti som jednoznačne začala uplatňovať v procese vedenia, motivovania, komunikácie ľudí, time-managementu.

Čo je super, je to, že toto štúdium sa dá dosiahnuť v pomerne krátkom časovom období. To je v podstate do jedného roka. Toto štúdium je vhodné pre časovo zaneprázdnených ľudí, ktorí by chceli získať tento titul, toto štúdium. Čo sa týka kombinácie tohto štúdia. Veľmi mi vyhovovala interaktívna forma, teda mali sme možnosť prísť aj osobne, čím sme spoznali ďalších lektorov, ďalších nových ľudí. Čo bolo super, je online štúdium, kde sme mali možnosť sa prihlásiť do svojej študentskej sekcie, kde sme mali všetky prístupné materiály na vzdelávanie. Bol to úžasný a skvelý systém.