PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. získal doktorát v oboru Management a ekonomika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně s prací nazvanou Model racionálního spotřebitelského chování pod vlivem faktorů iracionality (2012). V současné době působí na Fakultě managementu Vysoké škole ekonomické Praha a Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Jeho profesní orientace je zaměřená na marketing a management, marketingovou a sociální komunikaci, média a spotřebitelské chování. Je autorem či spoluautorem odborných publikací a článků zabývajících se managementem, marketingem, spotřebitelským chováním, public relations či mediální výchovou.