Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBAIng. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má mnohaleté zkušenosti jako lektorka v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentačních dovedností, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je také poradkyní pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovanou hodnotitelkou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.