Ing. Miloslav BenešProfesně řeší otázky krizové připravenosti v oblasti jejího zabezpečení ve vazbách subjektů krizového plánování, řízení a vlastní realizace koncovými poskytovateli zdravotní péče.

Je absolventem Vysoké vojenské školy ve Vyškově, Fakulty ženijní, obor velitelsko-inženýrský ženijní. Pro získání pedagogických dovedností si vzdělání později doplnil studiem na Západočeské univerzitě v Plzni. K rozšíření znalostí v oblasti krizové připravenosti absolvoval kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky v oboru krizová připravenost v rezortu zdravotnictví v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno.

Působil jako lektor v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno na katedře Managementu a krizové připravenosti ve zdravotnictví. Jako člen pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví České republiky a Centra biologické ochrany, odbor biologické ochrany Těchonín se podílel na zpracování řídící a prováděcí dokumentace z oblasti krizové připravenosti a vysoce nakažlivých nemocí. Pravidelně se aktivně formou přednášek a tematických článků do sborníků účastní odborných seminářů a konferencí krizové připravenosti Medicíny katastrof Brno a Hradec Králové. V rámci výuky předává zkušenosti studentům bakalářského a magisterského studia na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě zdravotnických studií. Působí jako konzultační poradce v oblasti přípravy a řízení lůžkových zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci Plzeňského kraje. Zajišťuje součinnostní vazby se složkami Integrovaného záchranného systému ve formě zpracování příslušné dokumentace a jejího následného prověřování formou cvičení.