PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBAPhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA je akreditovaný trenér, kouč a konzultant managementu. Je absolventem programů Trenér trenérů, Teambuilding, Projektový management, Livemanagement a motivace či Koučing. Vystudoval Ekonomickou fakultu Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici v oboru Cestovní ruch a Řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Studium MBA v oblasti Project managementu absolvoval na zahraniční škole. V současnosti vede tréninky pro vícero slovenských a českých vzdělávacích institucí, spolupracuje se 2 zahraničními instituty zaměřenými na profesní vzdělávání MBA a s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Aktuálně zastává funkci výkonného ředitele Slovenského centra obstarávania, které je zaměřené na pomoc subjektům napojených na státní rozpočet. Působí také jako řešitel několika projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a jiných zahraničních finančních mechanismů. Je autorem řady odborných článků na témata projektový management, leadership, teambuilding či nákupní a pořizovací techniky.