Ing. Marika Sablová, DiS.Marika Sablová je absolventkou Vysoké školy ekonomické, Podnikohospodářské fakulty. Působí jako externí lektor pro oblast řízení lidských zdrojů a jako personální ředitelka ve společnosti Hortim Group. Dříve působila ve společnosti IBM na pozici HR Business Partner anebo ve společnosti HŽP Prostějov na pozici personání ředitelky.  Má zkušenosti s tvorbou a implementací HR strategie a HR politiky, má zkušenosti se zavedením moderního mezinárodního standardu HR – Investors in People. Ve společnostech zaváděla do praxe všechny personální procesy, jako jsou recruitment, systém adaptace nových zaměstnanců, systematický proces vzdělávání a rozvoje, tvorba popisů pracovních míst a jejich provázanost v organizaci, systém hodnocení zaměstnanců, pravidla odměňování či benefitů. Má zkušenosti se zaváděním systému odborné multifunkčnosti zaměstnanců, interní akademie vzdělávání zaměstnanců, vč. koučinku či tvorbou systému interní komunikace. Mezi její největší profesní úspěchy patří např. získání osvědčení Investors in People (UK Commission for Employment and Skills) a cena odborné poroty HREA Excellence Award 2010 udělovaná Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů za: “Nejpřínosnější projekt v organizaci”.