Ing. Petr Fanta, Ph.D.Ing. Petr Fanta, Ph.D. je lektorem projektového řízení v komerční praxi i na soukromých a veřejných školách. Problematikou přípravy a řízení projektů se zabývá již od roku 1998. Aktuálně připravuje a řídí projekty pro komerční subjekty a neziskový sektor, převážně z oblasti vzdělávání a ochrany přírody. Je také evaluátorem veřejných výdajových programů financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. Od roku 2015 působí jako lektor na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu podnikohospodářskou, obor Ekonomika a řízení podniku. V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zabýval outsourcingem a řízením outsourcingových projektů.