Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. působí na Univerzitě obrany v Brně. Kromě toho se věnuje lektorské činnosti v oblasti projektového a procesního řízení, řízení rizik. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků publikovaných ve vědeckých a odborných časopisech, jakož i odborných publikací v oblasti projektového řízení, procesního řízení a řízení rizik. Od roku 2006 je členem Společnosti pro projektové řízení (dne IPMA Česká republika). Je držitelem certifikátu IPMA Level B, PRINCE2 Practicioner. Mezi nejzajímavější projekty posledních let, na kterých se velkou měrou podílel, patří Zavedení systému řízení rizik v rezortu Ministerstva obrany.