Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. působí více než 15 let jako konzultant/lektor/mentor v oblasti LEAN, SIX SIGMA, KAIZEN, procesního a projektového řízení převážně ve výrobních společnostech např. Madeta, TRW Carr, ITW Pronovia, Bel Sýry Česko. Společně se vzestupem zájmu o zlepšování a zjednodušování procesů začala pracovat pro celou řadu dalších společností (O2, Olympus, Česká spořitelna, Cofidis). Všechny projekty měly společné rysy: dát lidem příležitost podílet se na zlepšování, zjednodušování a odstraňování plýtvání. Podpořit jejich kreativitu, týmovou spolupráci, vnitřní motivaci. A především – předat jim metodiku a nástroje, aby dále byli nezávislí na externí spolupráci a měli vše ve vlastních rukou. Je nadšená novými přístupy práce s lidmi, pracuje s jejich vnitřní motivací, využívá agilní techniky v managementu. Podporuje implementaci Průmyslu 4.0 do společností, pomáhá měnit zastaralé procesy, přístupy. Preferuje zážitkovou pedagogiku v oblasti vzdělávání a účastníci si tak mají příležitost nové znalosti a dovednosti sami vyzkoušet a zafixovat. Pro svá školení proto vytváří business simulace, ve kterých si účastníci sami vyzkouší a ověří, co všechno dokáží. Její motto je: „Chcete-li mít jiné výsledky, dělejte věci jinak!“. Absolvovala Katedru matematických metod na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Managerskou praxi získala ve společnosti Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. Vyučuje management na MÚVS ČVUT v Praze.