JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA


Hana Skalická_lektorka ESBM

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA se specializuje na daňové právo České i Slovenské republiky, zejména na daňové spory a mezinárodní zdanění, dále na právo Evropské unie, trestní právo a právo nemovitostí. Je advokátkou zapsanou u České i Slovenské advokátní komory. V soutěži Daňař & daňová firma roku byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2011, 2015, 2016 a 2018 a zároveň byla v letech 2011, 2014, 2015, 2016 a 2018 zařazena do „Daňové kanceláře snů“. Je členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015.