Ing. Štěpán Onder, Ph.D.Ing. Štěpán Onder, Ph.D. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal doktorandské vzdělání v oboru Finance. Externě působí jako lektor v oblasti řízení rizik se specializací na řízení rizik pojišťoven. Štěpán má mnohaleté praktické zkušenosti s řízením rizik z bank, pojišťoven, splátkových společností z různých rolí řízení rizik (úvěrové riziko korporátní, operační riziko, ALM a tržní riziko, Basel II, Solvency II, Basel III, riziko likvidity, retailové úvěrové riziko) a to jak z pozic analytických, tak pozic vrcholově manažerských a strategických. Lektor má také zkušenosti z manažerského poradenství (Big 4) a rovněž působil jako poradce subkontraktor v projektech řízení rizik finančních institucí. Působí rovněž jako řečník v tematice řízení rizik na různých konferencích a fórech a také má rozsáhlou publikační aktivitu.