Ing. Michal Mervart, Ph.DAbsolvent Fakulty podnikohospodářské vysoké školy ekonomické v Praze. Působí jako odborný asistent na katedře logistiky uvedené fakulty, kde zastává i funkci tajemníka katedry. Jeho dlouhodobým odborným zaměřením je city logistika, drážní a městská hromadná doprava. Je autorem a spoluautorem odborných knih, skript a článků v odborných časopisech.