PhDr. Vladimír Janák, CSc.PhDr. Vladimír Janák, CSc. vyučuje na katedře managementu sportu FTVS UK v Praze personální management, psychologii managementu, komunikaci a psychologii obchodu. Je absolventem studia psychologie na FF UK v Praze. Působil řadu let ve vrcholovém sportu jako poradenský psycholog. Účastnil se několika projektů a stáží v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad Del Valle De México) a vyučoval na různých univerzitách v Evropě. V současné době se zabývá praktickými aplikacemi personálních činností ve firmách, zaváděním metod hodnocení pracovníků, testováním a přijímáním adeptů a určováním kompetencí pro různá povolání. Je autorem více než 30 článků a realizoval mnoho vzdělávacích projektů pro firmy v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu a zemědělství.