Ing. Marcela MakarováIng. Marcela Makarová působí v současnosti jako lektor, poradce a kouč v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů a osobního a týmového rozvoje. V oblasti lidských zdrojů a managementu se pohybuje již od roku 1993. Prošla několika pozicemi v podnikatelské i veřejné správě. Zabývala se cíleným vzděláváním zaměstnanců, nastavováním motivačních systému hodnocení a odměňování zaměstnanců, zaváděla rozvojové a motivační aktivity, řídila personální marketing, výběr a adaptaci nových zaměstnanců, účastnila se výběru nových zaměstnanců, do její působnosti spadala i komunikace s vnitřní i vnější veřejností, řídila celou oblast personalistiky ve firmě i ve veřejné správě. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Absolvovala řadu znalostních a výcvikových kurzů.