PhDr. Jitka PatríkováPhDr. Jitka Patríková pracuje v současné době jako nezávislý konzultant, trenér a kouč pro české i nadnárodní společnosti v oblastech managementu, prodeje, služeb zákazníkům, rozvoje lidského potenciálu, tréninku trenérů a koučů. Je členem mezinárodní asociace koučů ICF. Vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, obor Výchova a vzdělávání dospělých (Andragogika). Je absolventkou programu akreditovaného mezinárodní federací koučů (ICF) The Art and Science of Coaching, Erickson College (2008). Své odborné znalosti rozvíjela absolvováním dalších mezinárodních vzdělávacích programů: Certificate in Training Practice – CIPD (2000), tréninkové akademie pro trenéry DOOR Training Int. Consultative Selling Process (1997), mezinárodního akreditovaného programu IATA – Customer Service (1994). Praktické zkušenosti získala několikaletým působením v zákaznickém servisu, v prodeji a při vedení lidí ve společnostech ČSA a Eurotel. Od roku 2001 navrhuje a realizuje rozvojové programy pro společnosti se širokým spektrem zaměření (Telefónica, Bayer CropScience, Microsoft, American Express, Nestlé, Škofin…).