doc. JUDr. Martin Janků, CSc.doc. JUDr. Martin Janků, CSc. působí jako vysokoškolský pedagog a odborný poradce. Dále je rovněž soudním tlumočníkem, členem odborných grémií, vědeckých rad fakult a univerzit v ČR a SR. Po řadu let působil jako prezident mezinárodní asociace European Council for Business Education se sídlem v Bruselu. Od roku 2005 je stálým rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Zabývá se především právem Evropské unie, mezinárodním právem a obchodním právem. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita).