Mgr. Vladimír Syruček


Mgr. Vladimír Syruček

Mojí dominantní oblastí jsou nemovitosti a vše co s nim souvisí, tj. po obchodní, právní, ale i daňové stránce. Jsem již 30 let praktik, takže i má výuka je zaměřena prakticky, tj. nejedná se o akademickou výuku, ale přednášení přes praktické příklady z praxe, od běžných až po atypické, takže moji výuku oceňují především praktici či studenti, kteří se do praxe zapojují. Preferuji osobní setkání s posluchači, kde volím interaktivní způsob přednášení – co nejvíce je zapojit „do děje“, což se lépe realizuje v nižších počtech, ale umím (snad poutavě) přednášet i pro plnou aulu, kde jsou tyto možnosti zapojování se omezené. Přes preferenci osobního kontaktu nicméně zvládám i přednášení přes webové platformy a znám jejich specifika i úskalí. V oblasti nemovitostí tak doplňuji („do svaté trojice“) JUDr. Barešovou (která tuto problematiku přednáší z pohledu katastrálních úřadů) a Mgr. Králíka (který tuto problematiku zase přednáší z pohledu soudní praxe). Ostatně právě oba zmiňované jsem si vybral i jako spoluautory pro „svoje“ publikace a „testovací osoby“ na mé vzory (interaktivní vzory smluv).