Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.


Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D., lektorka ESBM

Pavlína Hejduková se již řadu let věnuje výzkumné, publikační a lektorské činnosti. Svou odbornou orientaci směřuje do oblasti veřejných financí, ekonomie, daní, ekonomiky veřejného sektoru a udržitelného rozvoje a financí municipalit. V uvedených oblastech publikuje odborné knihy, vědecké články a prezentuje své výsledky na mezinárodních konferencích. Je držitelkou osvědčení „Profesionální lektor“ udělovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a mezinárodního certifikátu IES „Daňový profesionál“. V rámci projektových aktivit se zaměřuje na spolupráci s veřejným sektorem a municipalitami. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci a poté absolvovala doktorské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické. Své vzdělání pravidelně doplňuje účastí na odborných kurzech a seminářích. Již během studií pracovala v oblasti financí, mezd a personalistiky a též jako asistentka/ odborná asistentka na vysoké škole. V současné době působí na Katedře financí a účetnictví Západočeské univerzity v Plzni jako vedoucí katedry.