doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.Ondřej Vojáček je vysokoškolský pracovník a vyjednavač. Během své profesní kariéry působil jako konzultant, řešitel řady vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabýval se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí. V oblasti regulace se specializoval na obchodovatelná emisní povolení, integrovanou prevenci a omezování znečištění, energetickou účinnost, rámcovou směrnici o vodách a širší souvislosti environmentální regulace. Je autorem několika odborných studií, článků, výukových materiálů a je spoluautorem několika knih a monografií.

V oblasti vyjednávání působí jako vyjednavač a lektor pro firmy i soukromé osoby, jako firemní poradce a konzultant. Je autorem výcviku vyjednávání. V oblasti vyjednávání se specializuje na techniky a strategie vyjednávání, psychologii vyjednávání (řeč těla, manipulace, dynamika týmového a skupinového vyjednávání, zvládání emocí ve vyjednávání) a výcvikový program vyjednávání.