JUDr. Iva Podhorská, LL.M.JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorozní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva. Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy a od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk. Ve své praxi se zabývá především obchodním a smluvním právem. V současné době pracuje jako senior legal counsel pro významnou zahraniční společnost.