Ing. Marcela Papalová, Ph.D.Ing. Marcela Papalová, Ph.D. absolvovala externí doktorandské studium na VŠB-TU v Ostravě ve studijním programu Ekonomika a management. Od roku 1992 pracuje na této univerzitě jako odborná asistentka na katedře managementu. Mezi lety 2012 – 2015 byla členkou výzkumných týmů zabývajících se modelováním ekonomickým a finančních procesů a také tvorbou modelu strategického plánu zaměřeného na optimalizace výrobního procesu. Je členkou WACRA (World Association for Case Method Research & Application) a také členkou České ekonomické společnosti. Ve svém profesním životě se věnuje hlavně oblasti strategického managementu, krizové komunikace a také řízení malých a středních podniků.