JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.JUDr. Petr Šťastný je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích působil jako právník a posléze jako vedoucí pracovník právního oddělení zahraničního pojišťovacího koncernu. Zde získal cenné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a též manažerské dovednosti. Nyní působí v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje právní praxi s akcentem zejména na agendu obchodních závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).