Ing. Michal Plaček, Ph.D., MSc.Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor management a Nottingham Business school obor ekonomie a právo. Doktorát získal na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy university. Zabývá se měřením výkonnosti ve veřejném sektoru a veřejnými zakázkami. Kromě akademického působení se pohybuje i v prostředí managementu soukromých firem a veřejných institucí. Je držitelem profesní kvalifikace certifikovaný účetní a six sigma green belt.