Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.Ing. Bc. Andrea Mašínová, LL.M., MBA je absolventkou III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijního programu Zdravotní vědy a oboru Řízení lidských zdrojů studijního programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ekonomické vzdělání získala absolvováním inženýrského studijního programu Řízení podniku a podniková ekonomika na Vysoké škole finanční a správní. Postgraduální studium v programu LL.M. ukončila v květnu 2018 na  European School of Business & Management SE, v roce 2019 pak obhájila dizertační práci na téma Struktura financování v sektoru zdravotní péče (porovnání produktivity a efektivity státních a nestátních nemocnic). Celý svůj profesní život působí v manažerských pozicích v oblasti zdravotnictví, posledních 15 let pak na pozici náměstka ředitele Fakultní nemocnice Plzeň. Dlouhodobě se podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti ekonomiky zdravotnictví, zdravotní a sociální péče.