Ing. Petr Mačat, Ph.D.Řadu let působí manažerské pozici v různých IT oblastech v bankovním sektoru. Má dlouholeté zkušenosti s vývojem SW, řízením dodavatelských vztahů a to jak na úrovni externích dodavatelů, tak na úrovni tvorby/reportingu SLA parametrů v rámci vztahů s klienty interními.

Ve své profesní kariéře se primárně věnoval oblastem jako tvorba servisního katalogu, definování služeb a jejich zavádění, governance externích dodavatelů, vývoj SW, aplikace metodik vývoje a přístupu k nim. Několik let působil také jako projektový manažer, konzultant v různých IT oblastech a procesní specialista se zaměřením na ITIL a CobiT.

Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Praze, obor Systémové řízení ve stavebnictví a investiční výstavbě. V rámci postgraduálního studia na stejné fakultě se zaměřil na studium a aplikaci systémové dynamiky v oblasti investiční výstavby. Více jak 10 let pracoval v Komerční bance, naposledy na pozici IT Area Leader v nově ustanovené organizační jednotce „tribe“ v oblasti Business Financing, kde se věnoval agilnímu vývoji. Aktuálně zastává pozici ředitele SW vývoje ve společnosti Modrá Pyramida, kde má na starosti vývoj IT systémů.