Mgr. Tomáš ZdražilMgr. Tomáš Zdražil vystudoval Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Již v průběhu studia se věnoval různým projektům zaměřeným na marketingovou komunikaci v médiích. Po ukončení studia v roce 2004 nastoupil na marketingové oddělení DHL Express, které vedl od roku 2007 do roku 2016. Kromě samotného marketingu měl ve společnosti DHL na starost také interní a externí komunikaci, PR a projekty zaměřené na SME zákazníky a na budování firemní kultury mezi zaměstnanci. Od poloviny roku 2016 působí ve společnosti BudgetBakers na pozicích marketing director a business development manager. Mezi jeho zájmy patří cestování a sport.