Bc. Michaela Jadrná, DiS.Vystudovala herectví a moderování a také pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Od roku 1998 působí v médiích a koučuje moderátory, herce, manažery i širokou veřejnost. Zabývá se rétorikou, veřejným vystupováním, verbální i neverbální komunikací, trémou, konfliktními situacemi a syndromem vyhoření. Přednáší na několika vysokých školách, vede workshopy v mnoha společnostech a její hlas můžete znát z televizních či rozhlasových reklam. Je certifikovanou lektorkou české výslovnostní normy, pravidelně se účastní různých konferencí i seminářů a sleduje nejnovější trendy v mediální sféře a ve veřejném vystupování.