Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M.


Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M._lektorka ESBM

Lenka Kalábová se více než šestnáct let věnovala managementu a úhradám zdravotních služeb jako člen vedení litoměřické nemocnice. V roce 2023 si s dalšími kolegy otevřela ambulantní zdravotnické zařízení, zaměřené na péči o duševní zdraví. I zde se věnuje, mimo jiné, managementu, úhradám zdravotních služeb a marketingu. Je absolventem magisterského studijního programu Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorského studijního programu Sociální lékařství tamtéž. Následně si doplnila vzdělání v profesním postgraduálním studiu, zaměřeném na medicínské právo (LL.M.), organizovaným Akademií medicínského práva a Academy of Health Care Management. Od roku 2007 je též externím vyučujícím na Fakultě zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. Zde se věnuje jak managementu, tak zdravotnické ekonomice.