JUDr. Barbora Steinlauf, MAJUDr. Barbora Vráblová, MA se dlouhodobě zabývá zdravotnickým právem. Pracuje v advokátní kanceláři Mgr. MUDr. Dagmar Záleská specializující se na tuto oblast. Zdravotnické právo přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Ve své vědecké činnosti se věnuje etickým a právním otázkám v závěru života, zejména etickým a právním otázkám poskytování paliativní péče.