JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. je advokátka se specializací na medicínské právo, výzkumný pracovník v Interdisciplinary Research Lab for Bioethics.

V rámci advokátní praxe se věnuje problematice ochrany pacientských práv, včetně problematiky náhrady újmy na zdraví, úhrady léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života a smrtí. Spolupracuje s mobilními a lůžkovými hospici, nemocničními paliativními týmy a odbornými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, které se věnují problematice péče v závěru života.

O medicínsko-právních otázkách přednáší na vysokých školách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů pod IPVZ. Ve spolupráci s organizací Medlaw se podílí na vzdělávání studentů medicíny a mladých lékařů. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách a specifických zdravotních službách. Podílí se na přípravě nebo připomínkování zdravotnicko-právní legislativy.