Ing. Josef Zrůst, Ph.D.Ing. Josef Zrůst, Ph.D. v současnosti působí jako odborný asistent na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde zajišťuje výuku předmětů pro navazující magisterský stupeň studia a to konkrétně Manažerského rozhodování, Krizového managementu, Projektového managementu a Strategického managementu. Aktivně se podílí na několika výzkumných projektech a jako lektor vedl jednotlivé týmy studentů v rámci projektu MUNISS. Je autorem článků zabývajících se problematikou řízení rizik, krizového řízení, strategického rozhodování v odborných časopisech.