Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D.Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice v oboru Technologie a řízení dopravy. Přednáší, příp. přednášel, dopravní a logistické předměty na Univerzitě Pardubice, Vysoké škole ekonomické v Praze a Vysoké školy logistiky Přerov. V rámci své lektorské a vědecké činnosti se věnuje především technické základně logistiky (logistická infrastruktura, dopravní a přepravní prostředky, manipulační zařízení), systémům intermodální přepravy a silniční nákladní dopravě (právní a technické konsekvence provozování silniční nákladní dopravy, kalkulace provozních nákladů, fleet management, školení řidičů aj.).
Publikuje pravidelně v odborných časopisech a je autorem či spoluautorem řady odborných monografií, učebnic a skript. V neposlední řadě podniká v sektoru logistického poradenství.