Mgr. Dana BártováMgr. Dana Bártová se věnuje vzdělávání a rozvoji zaměstnanců v oblasti HR. Aktuálně působí v MONETA Money Bank, kde se zaměřuje na talent management a nastavování a optimalizaci vzdělávacích procesů s cílem návratnosti a maximální efektivity vzhledem k business plánu a KPIs. Lektoruje komplexní spektrum soft skills, včetně tréninku interních lektorů. K dalším činnostem patří diagnostika náborových a rozvojových potřeb zejména Assessment a Development centra, zvyšování výkonnosti zaměstnanců, stejně jako facilitace strategických porad a workshopů managementu. Participuje na řadě HR projektů s IBM, Apple, ČEZ a dalšími firmami. Ve své praxi vychází ze znalosti HR problematiky korporátního prostředí i z odborných znalostí studia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity obor český jazyk, literatura a společenské vědy.