doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.



Jana Turčínková se věnuje výuce marketingových předmětů už od r. 2002, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Její domovskou institucí je Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, pravidelně přednáší ale i v zahraničí. Ve své výuce klade důraz na propojení teorie s praxí, podporuje spolupráci s odborníky z praxe a řešení reálných případových studií a projektů. Ve výzkumné činnosti se zaměřuje především na problematiku chování spotřebitelů. Kromě vzdělávací činnosti se věnuje marketingovému poradenství, dále působí v obchodní firmě, kde se stará o mezinárodní odběratelsko-dodavatelské vztahy. V minulosti pracovala také v Českém rozhlase a Českém centru ve Vídni.