Mgr. Petra Uhlíková, PCCMgr. Petra Uhlíková, PCC se oblasti rozvoje dospělých věnuje od roku 1995. Zaměřuje se především na manažerské dovednosti a leadership. Při rozvoji potenciálu manažerů využívá rovněž koučování (od roku 1997). Ke spolupráci kouče s klientem přistupuje jako k partnerství vznikajícímu za účelem plánování a realizace změn, pro které se klient rozhodl. Petra je certifikovaným koučem u ICF (PCC level) a Erickson College Vancouver (Erickson Professional Certified Coach). Je spoluautorkou a trenérkou vzdělávacích koučovacích programů Growth Point (např. Integrální leadership, Kaleidoskop Spirální dynamiky, Od managementu k leadershipu, Specifický výcvik koučů, Interní koučink, Manager as a Coach). Působí rovněž  roli mentora manažerů (soft skills, plánování a realizace změn, hodnoty, hodnotové systémy) a koučů.