Ing. Martina CaithamlováIng. Martina Caithamlová se ve své profesní dráze zaměřuje především na oblast nákladů a kalkulací ve zdravotnických zařízeních, na management ve zdravotnictví a na oblast strategického řízení. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické, obor ekonomika průmyslu. Dále absolvovala studium pedagogiky na NIDV Praha. Má dlouholeté zkušenosti s výukou ekonomických předmětů. Působila i jako lektorka seminářů se zaměřením na management a podnikovou ekonomii v soukromé sféře. Přednáší též v ekonomických a manažerských předmětech na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.