Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBAIng. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA začal působit v pojišťovnictví na počátku devadesátých let jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a. s. V letech 1995 – 2006 pak pracoval jako generální tajemník České asociace pojišťoven (ČAP) a od června 2006 do konce června 2014 zastával v sekretariátu ČAP pozici specialisty v oblasti legislativy, práva a analýz. V období 1995 – 2006 byl předsedou redakční rady časopisu Pojistný obzor a od roku 1997 doposud je předsedou redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. V obou časopisech zveřejnil dohromady 175 odborných článků a desítky dalších v jiných časopisech. Je spoluautorem anglicko-českého a česko-anglického slovníku k pojišťovnictví i některých odborných publikací, například k životnímu pojištění a prevenci povodní. Jako autor vytvořil mimo jiné elektronickou encyklopedii pojišťovnictví a elektronické výkladové pojišťovací slovníky: anglicko-český a německo-český (viz www.cap.cz). V lednu 2015 byla vydána jeho publikace „Regulace pojišťovnictví v EU“, v září 2015 publikace „Pojišťovnictví v globálním prostředí“ a v dubnu 2016 „Marketing v pojišťovnictví“. Jako externí lektor přednášel na některých českých vysokých školách a v této činnosti pokračuje se zaměřením zejména na evropskou integraci.