doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. et Ph.D.


doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. et Ph.D.

Doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. et Ph.D. je vysokoškolský učitel a ekonom s více než třicetiletou pedagogickou i nepedagogickou praxí, který se zabývá oblastí finančního řízení podniku, investičního rozhodování podniku a oceňováním finančních institucí. Vedle těchto ekonomických disciplin se jako vystudovaný právník věnuje rovněž oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Je autorem několika monografií a vysokoškolských učebnic, publikoval desítky článků do recenzovaných tuzemských i zahraničních vědeckých časopisů včetně časopisů s nenulovým impakt faktorem. Byl dlouholetým členem rozkladové komise České národní banky. Působí na Katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a na Katedře finančních a ekonomických studií University College Prague. V letech 2006 – 2010 byl děkanem Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.