Ing. Helena Košťálová


Ing. Helena Košťálová_lektorka ESBM

Více než 25 let se věnuje vzdělávání, osobnostnímu a kariérnímu rozvoji. Mezi její oblíbená témata patří výzvy a příležitosti trhu práce budoucnosti; well-being, prevence stresu a vyhoření; sebepoznávání a kritické myšlení. Původně vystudovala sociální management a marketing; zajímají ji i přesahy do jiných oborů a ráda využívá další příležitosti ke vzdělávání. Za nejzásadnější považuje dvouletý kurz kariérového poradenství na Stockholmské univerzitě, letní školu Youth, Workforce Development, and Closing the Skills Gap při University of Montana USA, výcvik Arteterapie a artefiletika, výcvik Eko-arteterapie, studium improvizačního divadla a trénink hodnotitelů assessment centra. Je držitelkou licence na výuku švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q level 2. Čerpá také ze studijních návštěv ve Velké Británii a Skandinávii. Ve výuce prosazuje respekt, osobní přístup, zážitek a kreativitu. Za svoji práci byla 8x oceněna Národní cenou kariérového poradenství.