Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. se profesně zabývá finančním právem a právem Evropské unie a v této oblasti se též věnuje lektorské činnosti. V současné době pracuje jako hlavní metodik regulace finančního trhu v České národní bance, kde se podílí na tvorbě právních předpisů v dané oblasti, dále je členem Výboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace (CCPFI) EIOPA a Komise Legislativní rady vlády ČR pro Evropské právo. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spoluautorem publikace “Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie”.