Ing. Ondřej Petr, MBAIng. Ondřej Petr, MBA začínal jako controller ve společnostech Stavby mostů Praha a.s. a Raab Karcher Staviva a.s. Od roku 1998 pracoval ve společnosti T-Mobile a.s., kde zastával funkce manažera oddělení finančních analýz, controllingových systémů a controllingu technologického úseku. V současnosti je jednatelem společnosti Altestra s.r.o., která se zaměřuje na finanční řízení, akvizice a restrukturalizace firem. Má zkušenosti jak s vedením lidí, tak projektů. Poznatky z praxe  přednáší  jako lektor na seminářích věnovaných finančnímu řízení.