Ing. Jan Krajíček, Ph.D.Ing. Jan Krajíček, Ph.D. získal doktorát v oboru finance na Masarykově univerzitě, kde od roku 2007 trvale působí na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty. Ve výuce se specializuje na bankovnictví, zejména Ekonomiku a řízení bank a Corporate banking. Kromě teorie disponuje i rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které získal ve svém předchozím působení v bankovním sektoru a jako firemní finanční poradce. V bankovním sektoru zastával nejrůznější pozice od analytika po prokuristu zahraniční banky. Teoretické a praktické zkušenosti využívá kromě přednáškové a výzkumné práce na mateřské univerzitě i na přednáškách na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a Hochschule Bochum – Bochum University of Applied Sciences. Působí současně jako znalec se specializací na bankovnictví. Výsledky své odborné práce prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích, zařazených do databáze Clarivate Analytics  (Web of Science).