Ing. et Ing. Josef Ulrich, MBAIng. et Ing. Josef Ulrich, MBA je mimo jiné spolumajitelem poradenské a vzdělávací společnosti Paul Advisory. Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obory Podniková ekonomika a Průmyslové inženýrství. V rámci profesní praxe se specializuje na zvyšování produktivity ve výrobě (standardizace pracovišť, normování, řízení a plánování výroby, eliminace plýtvání, zefektivňování práce údržby, využití strojů a zařízení…). Za posledních 7 let působil jako externí konzultant na projektech ve více než 50 výrobních podnicích po celé ČR. Jeho filozofií je „dělat věci tak, aby dávaly smysl“, proto i přínosy projektů pod jeho vedením vždy několikanásobně převyšovaly vložené prostředky.