Mgr. Iva Malínková, MBAMgr. Iva Malínková, MBA má mnohaleté zkušenosti v oblasti řízení škol. Byla ředitelkou základní, střední a nyní mateřské školy. Stála u řady novelizací právních předpisů v oblasti školství a to jako členka poradního sboru ministra školství. Pracovala v asociaci zdravotnických škol jako zástupkyně středních zdravotnických škol Olomouckého kraje. Odborné vzdělání si pak dále doplnila managerským, pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje při své práci. Oblast státního školství opustila v roce 2014, založila soukromou mateřskou školu, kde je od roku 2015 její ředitelkou. Je lektorem dalšího vzdělávání. Právní aspekty v oblasti školství jsou součástí její každodenní práce.