MUDr. Mgr. Dagmar ZáleskáMUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, členka právního týmu České lékařské komory, vystudovala právnickou i lékařskou fakultu, po několika letech působení v lékařské profesi pracuje od roku 2004 jako právník se zaměřením na zdravotnické právo. Od roku 2005 je členem právního týmu právní kanceláře České lékařské komory a od roku 2011 je advokátkou a provozuje advokátní praxi. Zaměřuje se na zastupování poskytovatelů zdravotních služeb při řešení sporů o náhradu škody na zdraví a na právní problematiku úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, kdy zastupuje poskytovatele zdravotních služeb ve sporech se zdravotními pojišťovnami. Pravidelně publikuje a přednáší, jak v rámci projektu Univerzity medicínského práva ČLK, tak na žádost nejrůznějších subjektů.