PhDr. Marie Hes Svobodová, Ph.D.PhDr. Marie Hes Svobodová, Ph.D. je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci postgraduálního studia se věnovala fonetickému výzkumu v oblasti forenzní fonetiky – identifikace mluvčích. V roce 1994 se stala vysokoškolským pedagogem na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době externě spolupracuje se soukromými VŠ jako vedoucí seminářů rétoriky a komunikačních dovedností. Působí dále jako soukromý soudní znalec v oblasti audioexpertiz – fonoskopie (identifikace mluvčího). V oblasti soukromého sektoru se téměř dvacet let věnuje především konzultační a poradenské činnosti v oblasti problematiky jazykové komunikace: kultura mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentační dovednosti, argumentace a techniky vyjednávání, krizová komunikace a mezikulturní komunikace ve světě podnikání.