Mgr. Zdenka TmějováMgr. Zdenka Tmějová je absolventkou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je certifikovanou terapeutkou, koučkou, mediátorkou a lektorkou. Zaměřuje se na lidský potenciál a jeho využití. Specializuje se na témata zvyšování psychické odolnosti, emocionální stability, stability osobnosti, mentálního tréninku, sebedůvěry, sebeúcty a autentičnosti. Vede tréninky paměti, emoční inteligence, work-life balance, psychické odolnosti, typologie osobnosti, syndromu vyhoření a zvládání stresu, asertivity a obrany proti manipulaci. Mnoholeté zkušenosti má s přípravou a realizací development center a individuální diagnostikou.